Permalink

Rosendal Utvikling

Rosendal Utvikling

Rosendal Utvikling er ei forening for næringsdrivande i Rosendal med omegn. I tillegg har Rosendal Utvikling engasjert seg i saker vi alle bryr oss om, skular, nærmiljø og barnehagar for å nemna noko. Dagleg leiar og einaste tilsett er Asbjørn Soltveit i 25% stilling. Rosendal Utvikling er finansiert av medlemsavgift betalt av velvillige bedrifter […]

Permalink

Husnes Vekst

Husnes Vekst

Husnes Vekst er en frivilig organisasjon som ønskjer å ivareta Husnesområdet sine interesser og å vera pådrivar for ei positiv utvikling. Husnes Vekst arbeider for at Husnesområdet blir eit slagkraftig senter for industri, handel, service, reiseliv, skule, idrett og kultur. Organisasjonen driv aktiv arbeid for eit godt bu- og livsmiljø for innbyggarane i Husnesområdet.

Permalink

International SOS

International SOS

,

International SOS består av tidligere Kokstad BHT i Bergen, Haugaland HMS i Haugesund og Stavanger BHT i Stavanger. Selskapet har 150 ansatte. Den norske virksomheten leder an i International SOS sin satsing på bedriftshelsetjenester for kunder på land og offshore, i medisinsk bemanning og oppfølging av skip og rigger.