Transportkompaniet Vevik AS er ein transport og entrepenør verksemd, som er stasjonert i Kvinnherad kommune, i Hordaland.

Vi held til på Husnes Industrifelt, 5460 Husnes.

Post og faktura adresse: 5462 Herøysundet , Sjøvegen 112