Næringsalliansen i Hordaland, der KNS er medlem, og Sogn og Fjordane Næringsråd representerer meir enn 3000 verksemder og 130.000 arbeidsplassar i Vestland fylke. Den dramatiske situasjonen, særleg for små og mellomstore verksemder, var eit sentralt tema då organisasjonane i går møtte representantar for Vestland fylkeskommune.

Vi har tett dialog me partnarane i Næringsalliansen og vi tek imot innspel frå våre medlemsbedrifter! Ta kontakt dersom du treng råd, tips eller bare nokon å snakke med rundt situasjonen vi står i no!

Telefon: 95 49 47 33
E-post: kristine@naeringsservice.no

Beste helsing Kristine Røyrvik
Prosjektkoordinator