Etablerarfondet 2017

Det er pr. mai 2017 midlar att i fondet.

I 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for.

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.

http://samarbeidsraadet-sunnhordland.no/prosjekt/regionalt-naeringsfond-3