CVdatabase

Cv-database for personar med interesser i Kvinnherad/Sunnhordland. Her kan folk som søkjer eller skal søkja jobb i Kvinnherad legga ut cv. Andre personar som ynskjer å ta på seg styreverv, ha prosjektstillingar eller som tilbyr ulike konsulentenester. Til CVdatabase.

Møt Skolen

Møt skolen er eit kunnskapsnettverk som skapar samarbeid mellom næringsliv og skule. Møt skolen formidlar kostnadsfrie førelesingar til skulen. Førelesarane kjem frå næringsslivet, det offentlege og andre organisasjonar. Dei stiller frivillig opp og meddeler sine kunnskapar og erfaring med elevane. Til Møt Skolen.

Nettverk

KNS fasiliterer aktuelle kunnskapnettverk i Kvinnherad, som direkte eller indirekte bidreg til samarbeid mellom lokale verksemder. Med dette er ein med på å skapa eit miljø rundt dei ulike fagområda som dei ulike bedriftene innehar. Det er høve for felles kompetanseheving, erfaringsutbyting og høve til uformelle samtalar. Til Nettverksida

Utleige

Lokala våre er ljose,fine og innbyr til samlingar, møter og konferansar. Lokala er til for at næringslivet kan møtast, at de har ein plass på Husnes dekan ta ein kaffi, halda møter, jobba litt mellom møter, o.l. Me har og to kontor til utleige over lengre tid, ta kontakt om de ynskjer å leige her i kontorfellesskapet vårt. Til utleigesida

Inkubator

Inkubatoren driv rådgjeving og tilrettelegging for gründerar, etablerarar og bedrifter med nyskapningsprosjekt. Atheno gir hjelp i dei ulike fasane den enkelte er i. I tillegg til rådgiving tilbyr inkubatoren gunstige rammer for leige av kontor i eit attraktivt, spennande og sosialt miljø.

Etablerer

Rettleiing og hjelp med forretningsideen gjennom å utarbeida forretningsplan og søkja finansieringsinstitusjonar om stipend og/eller lån.

Levande Bygder

KNS ynskjer dei levande bygdene og gjennom positiv identitetsbygging i kvar bygd, vil kommunen få ei positiv samfunnsutvikling. Levande bygder vil gjera Kvinnherad ein kommune ein attraktiv plass å bu og arbeide.

Kom til Kvinnherad!

Bedrifter, kommunar og andre offentlege etatar inviterer deg som kjem frå Sunnhordland eller deg som ynskjer å bli betre kjend med regionen på treff ein gong i året. Følg med!