Monthly Archives :

mai 2023

Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023.  Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll Sak 3. Årsmelding og rekneskap 2023 (signert versjon legges fram på årsmøte) Sak 4. Handlingsplan…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.