Næringslos

Frode Hetlevik

T: 907 60 787

Styremedlem

Håvard Solheim

T: 469 10 686

Styremedlem

Njål Tvedt

T: 453 43 101

Styrets leiar

Stig Bruntveit

T: 941 85 616

Styremedlem

Mary Janne Røssland

T: 900 83 888

Styremedlem

Marianne Helvik

T: 957 84 836

Styremedlem

Merete Lillesand

T: 942 88 606

Styremedlem

Stig Rusten

T: 907 68 177

Varamedlem for styret

Kristine Frøystein Reime

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.