Nyhende

Nyhende for Kvinnherad Næringsservice

Næringslunsj 14. juni kl 10:30

Velkommen til ein næringslunsj med viktig tema! Heile regionen vår har stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Kva arbeidsplasser har Kvinnherad og Sunnhordland som gjer at me blir 1. valet når  ei slik viktig avgjerd som å flytta hit skal takast? Er bedriftene tydelig nok til  å få fram den spennande arbeidsplassen dei er får…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023.  Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll Sak 3. Årsmelding og rekneskap 2023 (signert versjon legges fram på årsmøte) Sak 4. Handlingsplan…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Med Næringshagen på laget

Utfordringane som næringslivsaktør vert stadig tøffare. Ein skal ikkje berre ha kontroll på økonomi, marknad og timelister. Nye krav skal innarbeidast i ein frå før hektisk kvardag, og det er fort gjort å miste oversikten.  Godt då å vite at det finst nokon som er klare for å gjere ein innsats. Forretningsutviklarar som allereie har…

1024 661 Kvinnherad Næringsservice

Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023.  Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll Sak 3. Årsmelding og rekneskap 2023 (signert versjon legges fram på årsmøte) Sak 4. Handlingsplan…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Kvinnheradkonferanse 2022

Sjå promovideo her The post

800 800 Kvinnherad Næringsservice

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

2560 1779 Kvinnherad Næringsservice

Lunsjkurs med iteam

Kjære medlem i Kvinnherad Næringsservice. No er det berre få plassar igjen. Pågrunn av at vi skal halda 1 meter avstand og følgja smittevernsreglene kan vi berre vera 20 stk til stades på Konferanserommet. Så ikkje vent med å melde deg på "Lunch kurs" hos KNS i lokala våre på Husnes 02.02.2022. IDrift har skifta namn til…

122 131 Kvinnherad Næringsservice

Takk for deltakelsen!

Næringslósen i Kvinnherad Næringsservice vil få takka alle som var tilstades på folkemøtet på Teams i går. Det var ein god atmosfære med viktige spørsmål til foredragshaldarane og til administrasjoenen i Kvinnherad Kommune. Takk òg til Kvinnherad Kommune for tilrettelegging av folkemøtet. Men ei spesiell takk til alle foredragshaldarane for godt framlagt dokumentasjon i denne…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Kvinnherad Konferanse

Les meir her The post

225 300 Kvinnherad Næringsservice

Norsk Energi

Det er ei glede å informera om at Norsk Energi har vorte medlem av Kvinnherad Næringsservice. Norsk Energi har adresse i Oslo og er eit leiande rådgivarmiljø innan fornybar energiløysingar for industri, fjernvarme og bygg. Som næringslos i KNS er det verkeleg kjekt å få slike seriøse aktørar med seg på laget.

150 150 Kvinnherad Næringsservice
  • 1
  • 2

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.