Kvinnherad Studiesenter
-lokalt utdanningssenter for høgare utdanning

Det vert tilbydd grunnutdanningar, etter- og vidareutdanningar og det vert arrangert enkeltståande kurs på førespurnad.

Studiesenteret er eit prosjekt som er finansiert av Kvinnherad Kommune, Hordaland Fylkeskommune og privat næringsliv fram til 2020, fordi utdanning, kurs og tilgang på høgare kompetanse er viktig for befolkning og næringsliv.

For å sikra drifta av eit slikt tilbod, er det forutsatt at ein mindre del av finansieringa skal skje ved ein eigendel frå dei som nytter seg av senteret. (tilleggstjenester) Denne summen er Kr 1500,-  pr semester og inkluderer bruk av fasiliteter, utskrifter og kaffi.

Kvinnherad Næringsservice fasileterer og er stadsansvarleg på det lokale senteret. Om du treng å vita meir om kva studier som vert tilbudt, eller meir om eit studium er studiesenteret eller den høgskulen som tilbyr studiet den rette og kontakte.

Kontakt epost: kns@naeringsservice.no

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.