Hardanger, Voss og Kvinnherad Studiesenter

Det vert tilbydd grunnutdanningar, etter- og vidareutdanningar og det vert arrangert enkeltståande kurs på førespurnad.

HARDANGER, VOSS OG KVINNHERAD STUDIESENTER

Utdanning der du bur

HVK Studiesenter skal sikre relevant og framtidsretta utdanning i vår region.

Som eitt av totalt fire studiesentre i Vestland, legg HVK Studiesenter til rette for desentralisert etter- og vidareutdanning, og ulike kompetansehevande aktivitetar i samarbeid med utdanningsinstitusjonar og utdanningstilbydarar. 

Me har tre primære funksjonar:

  • Skape ein lokal møteplass for utdanning (Studentstover)
  • Vera ein motor for kompetanseheving gjennom samarbeid med utdanningssektoren
  • Kople tilbod og etterspurnad etter kompetanse i lokalt og regionalt næringsliv

HVK Studiesenter er resultat av eit samarbeidsprosjekt mellom Hardanger og Voss Næringshage, Næringshagen i Ullensvang og Kvinnherad Næringsservice.

Kontakt epost: kns@naeringsservice.no

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.