Leige av møterom og kontor

Pålogging med Wifi til skriverfunksjon er inkl i prisen.
Kaffi: 30 kr,- pr person/dag, alle prisar eks mva.

Konferanserom – 55 m2

1850, pr dag

Møterom – 16 m2

1250,- pr dag

Kontor 7 m2

Utan vindauge
Ein stk pc-skjerm
550,- pr dag

Kontor 5m2

Med vindauge
Ein stk pc-skjerm
550,- pr dag

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.