KVINNHERAD NÆRINGSSERVICE
NÆRINGSUTVIKLING, SERVICE & RÅDGIVNING TIL VÅRE MEDLEMMER
Foto: Eivind Bjørnebøle
KVINNHERAD KONFERANSEN
ÅRLEG KONFERANSE FOR NÆRINGSLIVET I KVINNHERAD
GRØNN NÆRINGSPARK
INDUSTRI OG NÆRINGS-VERKSEMD BASERT PÅ FORNYBAR KRAFT

Bli medlem

Kvinnherad Næringsservice

Utleige

Møterom og kontor

Aktuelt

Næringslunsj 14. juni kl 10:30

Velkommen til ein næringslunsj med viktig tema! Heile regionen vår har stor mangel på arbeidskraft og kompetanse. Kva arbeidsplasser har Kvinnherad og Sunnhordland som gjer at me blir 1. valet når  ei slik viktig avgjerd som å flytta hit skal…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023.  Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Vi arbeider for medlemmene våre

KNS er ein medlemstyrt organisasjon som skal ha hovedfokus på næringsutvikling og service/rådgjeving til medlemmene. Ei anna viktig oppgåve er rådgjeving til etablerarar.

Hovedsamarbeidspartnarer

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.