KVINNHERAD NÆRINGSSERVICE
NÆRINGSUTVIKLING, SERVICE & RÅDGIVNING TIL VÅRE MEDLEMMER
Foto: Eivind Bjørnebøle
KVINNHERAD KONFERANSEN
ÅRLEG KONFERANSE FOR NÆRINGSLIVET I KVINNHERAD
GRØNN NÆRINGSPARK
INDUSTRI OG NÆRINGS-VERKSEMD BASERT PÅ FORNYBAR KRAFT

Bli medlem

Kvinnherad Næringsservice

Utleige

Møterom og kontorer

Aktuelt

Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023.  Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Med Næringshagen på laget

Utfordringane som næringslivsaktør vert stadig tøffare. Ein skal ikkje berre ha kontroll på økonomi, marknad og timelister. Nye krav skal innarbeidast i ein frå før hektisk kvardag, og det er fort gjort å miste oversikten.  Godt då å vite at…

1024 661 Kvinnherad Næringsservice

Vi arbeider for medlemmene våre

KNS er ein medlemstyrt organisasjon som skal ha hovedfokus på næringsutvikling og service/rådgjeving til medlemmene. Ei anna viktig oppgåve er rådgjeving til etablerarar.

Hovedsamarbeidspartnarer

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.