Project Description

Prinfo Media
utgiver av Hardangerfjordmagasinet! 2 nr. i året
opplag 50.000 – går grastis til alle husstandar og bedrifter
i 15 kommunar, rundt heile Hardangerfjorden.

Produksjon av nettsider og alt i trykksaker.

 

Telefon 982 98 301
e-post: sigurd@vikorenmedia.no