Velkommen til Kvinnheradkonferansen

27-28 September

Kino og festsalen i kulturhuset på Husnes

 

Tema

SOL – JORD – VATN – VIND – KJERNEKRAFT
FRAMTIDAS ENERGIKJELDER!

 

Om konferansen

Tilgang på energi er allerede ein knapphetsfaktor i Norge og resten av Europa. Nokre område i Vestland har nok, andre ikkje. Det me veit, er at nye energiformer må takast i bruk inn i det grøne skifte.

På Kvinnherad konferansen set me difor fokus på dei energikjeldene me ser er aktuelle no. Før me tek debatten, for eller i mot, må me iallfall ha kunnskap om dei ulike energi kjeldane.

Samarbeidspartnarar

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.