Visjon og oppgaver
Kvinnherad Næringssenter

Hva er viktig nå?

1

Kvinnherad Næringsservice

Som næringslos i Kvinnherad Næringsservice (Heretter kalt KNS) er det min oppgave å gjøre seg så interessant at man virkelig går glipp av noe dersom man ikke er medlem i KNS. KNS kal utvikle næringslivet i regionen og bistå Næringslivet med mål om å skape arbeidsplasser i kommunen. Gjennom de prosjekter og arrangement vi driver frem skal dette bidra til at bedriftenes levevilkår øker og utvikler deg. Vi skal være en naturlig støttespiller for næringslivet i kommunen.

2

Samferdsel

Samfersel er avgjørende for et bærekraftig samfunn. Uten gode løsninger for hurtig transport for befolkningen med mål om å nå viktige knutepunkt i og utenfor regionen, vil regionen stoppe sin utvikling. Vi ønsker derfor i Win prosjektet en hurtig tilkomst både til og fra Os på sjø. Da kan ungdommene komme hjem til kommune fra sine studie plasser i regionen. Vi kan få påfylling og økt kompetanse til våre bedrifter. Og samtidig kan man pendle Bergen Kvinnherad på 1,5 timer. Vi kan i tillegg til dette nå Oslo Gardemoen på 2,5 timer. Noe som i dag normalt tar en arbeidsdag å få til.

3

Ungdommen

Vi må ta ungdommen på alvor ! Ungdommen må få tilhørighet i Regionen og føle seg hjemme og ivaretatt. KNS skal arbeide for ungdommene gjennom Studiesenter for å ta vare på og skape gode studieplassser, møteplasser for våre kjøre unge Kvinnheringer. Vi skal også arbeide for treffsteder i kommunen hvor ungdommen kan ha det kjekt sammen og ønske å komme hjem til hver helg.

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.