Project Description

Sunde Prosjektutvikling AS er eit dotterselskap av Sundegarden Eigedom AS. Selskapet har som målsetting å prosjektera og byggja bustader, der pris og kvalitet skal væra i fokus. Hovudproduktet er vertikaldelte to-manns bustader bygd på einskildtomter i eksisterande bustadområde.

Sunde Prosjektutvikling har sitt primærområde i Kvinnherad kommune og kommunane i Sunnhordland, men har og gjennomført prosjekt t.d. i Bergen.