Nyhende

  • Regionalt etablerarfond

Regionalt etablerarfond

  • mai 16th, 2017

Etablerarfondet 2017
Det er pr. mai 2017 midlar att i fondet.

I 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for.

For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 […]

  • Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

  • mai 16th, 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i KNS. Det vert føredrag med Frank Abelseth i www.vinnarskalle.no. Møtet vert arrangert 30.05.2017 13.00-15.00 hjå Kvinnherad Næringsservice, Husnes.

Sakliste:

Sak 1.

Aktivitet  2016

Sak 2.

Økonomi

Rekneskap balanse 2016
[…]

  • Husnes i framtida – Regionsentertankar

Husnes i framtida – Regionsentertankar

  • mai 10th, 2017

Dette er ein spørjeundersøkelse som skal gje arbeidsgruppa til Regionsenter Husnes bakgrunnsmateriale til vidareutvikling av Husnes som regionsenter. Tanken bak spørsmåla er å finna ut korleis kvinnheringane ynskjer å bu, leve og arbeide i framtida. Her ynskjer me alle […]

Hovudsamarbeidspartnarar

sr-bank

 

 

 

 

Samarbeidspartnarar