Nyhende

  • Husnes i framtida – Regionsentertankar

Husnes i framtida – Regionsentertankar

  • april 24th, 2017

Dette er ein spørjeundersøkelse som skal gje arbeidsgruppa til Regionsenter Husnes bakgrunnsmateriale til vidareutvikling av Husnes som regionsenter. Tanken bak spørsmåla er å finna ut korleis kvinnheringane ynskjer å bu, leve og arbeide i framtida. Her ynskjer me alle […]

  • TEK 17 – ny byggeteknisk forskrift

TEK 17 – ny byggeteknisk forskrift

  • april 18th, 2017

Trer etter planen i kraft 1. juli 2017

TEK17 har vært ute på høring i bransjen og skal etter planen vedtas i mai.
Har du lyst til å lære om endringene – av en fagmann i […]

  • Hvordan utforme gode byggesøknader

Hvordan utforme gode byggesøknader

  • april 18th, 2017

Plan- og bygningsloven(Pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse.
Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig […]

Hovudsamarbeidspartnarar

sr-bank

 

 

 

 

Samarbeidspartnarar