Nyhende

  • Kurs: NS 8407- Alminnelige Kontraktsbestemmelser For Totalentrepriser

Kurs: NS 8407- Alminnelige Kontraktsbestemmelser For Totalentrepriser

  • januar 19th, 2018

På kurset blir NS 8407 “Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser” grundig gjennomgått –  og det trekkes paralleller til tilsvarende bestemmelser i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet, og gir  deg innføring i en viktig standard.
Kurset gir […]

  • JURIDISKE RAMMER FOR PERSONALLEDELSE

JURIDISKE RAMMER FOR PERSONALLEDELSE

  • januar 19th, 2018

SNUBLER DU I REGELVERKET VED TILSETTINGSPROSESSER, PÅGÅENDE ARBEIDSFORHOLD ELLER AV AVSLUTNING AV ARBEIDSFORHOLD?
Dag 1: Torsdag 25. januar 2018 kl 09.00 – 15.00
Dag 2: Torsdag 22. februar 2018 kl 09.00 – 15.00
Dag 3: Torsdag 22. mars […]

  • Grunnkurs I Arbeidsmiljø / 40-Timers HMS-Kurs

Grunnkurs I Arbeidsmiljø / 40-Timers HMS-Kurs

  • januar 19th, 2018

Sentrale temaer i kurset:

Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften
Vernearbeid
Helsefremmende arbeidsplasser
Ergonomi
Psykososialt arbeidsmiljø
Fysisk arbeidsmiljø
Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer
Akan-arbeid

Kurset er på 2 samlinger, én i januar og én i februar.

Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver […]

Hovudsamarbeidspartnarar

sr-bank

 

 

 

 

Samarbeidspartnarar