Nyhende

  • Næringslunsj 26. oktober

Næringslunsj 26. oktober

  • oktober 17th, 2018

Næringslunsj 26. oktober

Velkomen til næringslunsj 26. oktober kl 11.30
Me ynskjer velkommen til næringslunsj.
Me startar med lunsj kl 11.30, og byrjar møtet kl . 12.00.
Representantar frå Sunnhordlandsdiagonalen kjem og presenterer status på arbeidet deira,
her blir […]

  • KURS: Forvaltningsloven 12 okt.

KURS: Forvaltningsloven 12 okt.

  • oktober 11th, 2018

Sentrale emner i kurset:
Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper
Vedtak, enkeltvedtak og forskrift
Partsbegrepet
Habilitet​

Taushetsplikt
Vedtak, enkeltvedtak (utforming og innhold)
Klagereglene
Forvaltningsloven legger grunnlaget for offentlig saksbehandling, og er sentral i utøvingen av offentlig myndighet, samt regulerer hvordan saker i offentlige virksomheter […]

  • Kurs: Prosjektledelse (2dager)

Kurs: Prosjektledelse (2dager)

  • september 27th, 2018

Sentrale emner i kurset:

Typiske trekk ved et prosjekt
Fallgruver
Prosjektets fundament
Organisering og roller
Planlegging
Oppfølging​

Prosjektkvalitet
Prosjektkultur
Risikovurderinger
Interessentanalyse
Økonomi og gevinstrealisering

Sted: Husnes, Kvinnherad Næringsservice
Tid: 4. og 18. oktober 10.00- 16.00
Pris: Kr 3500,- […]

Hovudsamarbeidspartnarar

sr-bank

 

 

 

 

Samarbeidspartnarar