Bli medlem i
Kvinnherad Næringsservice

Hovedsamarbeids partnar

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år

Presentasjon på 1 møte pr år

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- i året.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.

Samarbeidspartner mellomstor

Firmalogo på KNS si heimeside

Firmanamn nederst på alle nyhendepostar

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement

Tekst: Samarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Samarbeidspartnar med KNS er kr. 20.000,- i året.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.

Samarbeidspartnar

Kvinnherad Næringsservice standard pakkar

KR 1750, – Kr 200,- pr tilsett. Pr år.

Firmalogo på hjemmeside med en enkel presentasjon

Last ned vedtektene

Bli medlem

Medlems informasjon

Medlemsskap

Type medlemsskap

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.