Innkalling til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice 

Kvinnherad Næringsservice ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte for regnskapsåret 2023. 

Møte vert arrangert 13. mai kl.17.00-19.00 
Sted: Hydro Husnes, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes

Sakliste:

Sak 1.

Godkjenning av innkalling

Sak 2.

Val av referent og to personar til signering av protokoll

Sak 3.

Årsmelding og rekneskap 2023 (signert versjon legges fram på årsmøte)

Sak 4.

Handlingsplan 2024

Sak 5.

Budsjett 2024

Sak 7.

Val

Følgjande er på val:

Styreleiar (1)

Styremedlem (1)

Vara medlem (1)

Valkomite

Val av revisor

Etter årsmøtesakene fortset vi med medlemsmøte med tema:

1) Informasjon om samarbeid med Næringshagen Ullensvang.

2) Informasjon Grøn Næringspark

3) Ymse

 

NB! Alle dokument er tilgjengleg på www.naeringsservice.no

Påmelding : stig.bruntveit@hydro.com

 

Vel møtt ! 

Dokumenter:

 

Med vennleg helsing 
Stig Bruntveit
Mobil: 941 85 616
Styreleiar Kvinnherad Næringsservice

 

The post INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVINNHERAD NÆRINGSSERVICE   appeared first on Kvinnherad Næringsservice.

150 150 Kvinnherad Næringsservice
Del innhald

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.