Monthly Archives :

mai 2021

Innkalling til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 Ynskjer alle medlemsbedrifter velkomne til årsmøte i Kvinnherad Næringsservice. Møtet vert arrangert 26.mai 2021, Kl.18.00-20.00 i Konsertsalen på Husnes Sakliste: Sak 1. Godkjenning av innkalling Sak 2. Val av referent og to personar til signering av protokoll Sak 3. Gjennomgang av årsmelding Sak 4. Regnskap Sak 5. Val av: Styreleiar Styremedlem,…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Styrekurs

HVORDAN BLI BEDRE RUSTET I STYREROLLEN? Styreseminar Målgruppe Styremedlemmer i selskaper Forstå rollen som styremedlem i selskaper!   Innhold Selskapsformer og juridiske rammer Eier/styre og daglig leder med fokus på; Styrets oppgaver og roller  Styreleders rolle Ansattvalgt styremedlem Corporate governance (God selskapsstyring) Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering Strategiprosesser i styret Styrets ansvar Kontakt oss ved…

150 150 Kvinnherad Næringsservice

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.