Styrekurs

HVORDAN BLI BEDRE RUSTET I STYREROLLEN?

Styreseminar

Målgruppe
Styremedlemmer i selskaper

Forstå rollen som styremedlem i selskaper!  

Innhold

Selskapsformer og juridiske rammer
Eier/styre og daglig leder med fokus på;

Styrets oppgaver og roller

 Styreleders rolle
Ansattvalgt styremedlem
Corporate governance (God selskapsstyring)
Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
Strategiprosesser i styret
Styrets ansvar

The post Styrekurs appeared first on Kvinnherad Næringsservice.

150 150 Kvinnherad Næringsservice
Del innhald

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.