Takk for deltakelsen!

Næringslósen i Kvinnherad Næringsservice vil få takka alle som var tilstades på folkemøtet på Teams i går. Det var ein god atmosfære med viktige spørsmål til foredragshaldarane og til administrasjoenen i Kvinnherad Kommune. Takk òg til Kvinnherad Kommune for tilrettelegging av folkemøtet. Men ei spesiell takk til alle foredragshaldarane for godt framlagt dokumentasjon i denne viktige næringsutviklingssaka. Av 15 Grøne Næringsprosjekter i Vestland Fylke vart Grøn Næringspark Kvinnherad av Grøn Region Vestland karakterisert som eit A prosjekt. Med 6,1 milliardar i potensiale og over 350 arbeidsplassar seier det seg sjølv at dette er svært viktig for oss å få til. Vi ser fram til å møta Statnett den 7. Mars 2022. Vi i KNS arbeider vidare med prosjektet og ser fram til å møta fleire av dykk i nær framtid.
Lykke til alle saman !
 
Vi kjem ikkje til fjells på flat veg !
Berre å ta kontakt om det skulle vera spørsmål.
 
 
Med vennleg helsing
Frode Hetlevik
Næringslos
KNS
Mobil nr 90760787

The post appeared first on Kvinnherad Næringsservice.

150 150 Kvinnherad Næringsservice
Del innhald

Hovudsamarbeidspartner

Firmalogo med link til eigen nettside på KNS si heimeside.

Firmalogo* ved inngangspartiet til KNS på Husnes

Firmalogo øvst på alle nyhendepostar som vert sendt ut.

Roll up* i KNS sine lokale og på KNS sine arrangement.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Medarrangør på 1 stort arrangement kvart år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Presentasjon på 1 møte pr år.

Tekst: Hovudsamarbeidspartner ”Firmalogo”

Prisen for å verta ein Hovudsamarbeidspartnar med KNS er kr. 50.000,- pr år.

**produksjon av profilmateriell er ikkje inkludert i prisen.